Гаранционни условия и правилна употреба на матраци Mollyflex

I. Гаранция

 1. Флекси Брандс ЕООД издава настоящата гаранционна карта, която е неразделна част от закупен модел с марката Матраци Mollyflex Италия. Гаранционният срок на закупения матрак е десет години и гаранцията важи при упоменатите по-долу условия и само при правилна употреба на матрака.

 2. При получаване на матрак Mollyflex се убедете, че гаранционната карта е попълнена правилно от лицевата страна и запознайте се внимателно с информацията поместена по-долу. Изисквайте от търговеца касова бележка, фактура или друг платежен документ, доказващ вашата покупка. Инструкция за разопаковане, поддръжка и правилна употреба.

►► Разгледайте всички модели матраци на Mollyflex

 

Матраци Mollyflex - гаранционни условия

II. Инструкция за разопаковане, поддръжка и правилна употреба

 1. Преди разопаковане на матрака, го поставете върху подматрачна рамка, съобразена с точните размери на закупения матрак. Задължително е използването на подматрачни рамки с дървени ламели. При непоставяне на матрака върху такъв тип подматрачна рамка, гаранцията отпада!

 2. Внимателно премахнете картонената транспортна опаковка, като отворите кутията от едната тясна страна. Извадете матрака от кутията и отстранете фабрично поставения найлон без да употребявате сила, режещи или остри предмети. Разгънете внимателно матрака върху подматрачната рамка и го оставете да се надуе с въздух. Изчакайте 24 часа за пълното надуване на матрака с въздух и през същият период не ползвайте и не оказвайте никакъв натиск върху продукта. При неспазване на последното изискване, настоящата гаранция отпада!

 3. Възможно е усещането на ненатрапчива миризма от сърцевината на матрака в рамките на първите дни на употреба. Не се притеснявайте, този мирис е специфичен и безвреден, като се отстранява от само себе си.

 4. Поддържайте матрака чист, като не замърсявате лицевата му част. Флекси Брандс ЕООД препоръчва използването на непромокаем протектор за матрак, съобразен с размерите на закупения на закупения от Вас продукт.

 5. Не мокрете матрака, не допускайте проникването на влага или течности в матрака или по повърхността на матрака, в противен случай гаранцията отпада!
 6. При наличие на сменяем и перящ се калъф, използвайте температура на пране не по-висока от отбелязаната температура на пране на етикета. Изчакайте текстила да изсъхне напълно и едва тогава облечете матрака.

Разопаковане на матраци

III. Условия на гаранцията

 1. Флекси Брандс ЕООД определя за начало на действие на гаранционния срок датата на покупка на матрак Mollyflex, доказуема със съответните документи за покупка. Гаранцията предоставена от Флекси Брандс ЕООД важи само в случай, че клиентът стриктно е спазил инструкциите за употреба и съхранение и условията отбелязани в гаранционната карта.

 2. Всякакви рекламации, отнасящи се до скрити производствени дефекти или влошено качество на матрака, които не са причинени при обикновената му употреба, трябва да бъдат отнесени в писмен вид към Флекси Брандс ЕООД или търговеца, от където е закупен матрака, като следва да се представят документи, доказващи покупката и настоящата гаранционна карта, попълнена правилно и четливо.

 3. Във всички случаи гаранцията не покрива дефекти, причинени от: грешно или неправилно използване и експлоатиране на матрака, прилагане на сила, поправки направени от потребителя или от трети неупълномощени лица, замърсяване на матрака или неговата дамаска, влага, петна по матрака, експлоатационна деформация на лицевия плат. Извън гаранцията остават разнищване на конците, обвивките или лицевия плат на матрака при правилна употреба.

 4. Разопакован матрак със сгрешен по вина на клиента модел или размер не подлежи на подмяна.

IV. Флекси Брандс ЕООД приема рекламации на стока при:

 1. Несъответствие в обявените модел и търговска марка, спрямо поръчаната и доставената такава.

 2. Дефект на стоката констатиран по време на експлоатация в рамките на гаранционния период, състоящ се в необратима еластична деформация на продукта. В случай на отправена рекламация, Флекси Брандс ЕООД запазва правото си да изпрати упълномощен свой представител, който да констатира евентуалния проблем, да инспектира рекламираната стока, както и причината за възникналия проблем. При констатиране на основателна рекламация, Флекси Брандс ЕООД може да предприеме алтернативно – подмяна на матрака с нов или аналогичен на закупения модел, отстраняване на проблема с извършване на ремонт, финансово обезпечаване на клиента със справедлива стойност спрямо констатирания проблем или пълно възстановяване на заплатената сума.

Всички разходи свързани с транспортирането на рекламираната стока от клиента до Флекси Брандс ЕООД или търговеца и обратно са за сметка на Флекси Брандс ЕООД. Във всички случаи при изпращане на рекламирана стока до Флекси Брандс ЕООД или до търговец, клиента се задължава да опакова матрака с найлон или по друг подходящ начин, така че да не се нарани продукта при транспортиране.

С осъществяване на покупката Потребителят приема и се съгласява с настоящите Инструкция за разопаковане, поддръжка и правилна употреба и Условията на гаранцията, които са му предоставени при покупката.

Рекламация се приема при изричното спазване на Инструкцията за разопаковане, поддръжка и правилна употреба и Условията на гаранцията.

Настоящата гаранционна карта допълва и не лишава потребителите от правата им съгласно Закона за Защита на потребителите.