Матраци ТЕД - екологично производство

Матраци ТЕД - водещата марка за матраци и техните зелените инициативи, вдъхновени от грижата за околната среда

В света на съвременната индустрия, проблемите свързани със замърсяването на околната среда стават все по-належащи. Всекидневно милиони тонове индустриални суровини биват категоризирани като отпадъци, засилвайки съществуващите предизвикателства на замърсяването. Тези промишлени отпадъци не само увеличават натиска върху околната среда, но и създават значителни икономически загуби.

Собствениците на матраци ТЕД са наясно с този проблем и приемат тяхната роля с голямо задължение към опазването на околната среда. Не се ограничават само до производството на висококачествени матраци, но и вярват в активната си роля за намаляване на негативните влияния върху природата. Грижата за околната среда ги подтикна да създадат иновативни и устойчиви практики, които не само редуцират екологичния отпечатък на техните продукти, но и допринасят за устойчивост в бъдеще.

Какво правят Матраци ТЕД за опазване на околната среда

Производство на матраци и одит за въглеродни емисии

Матраци ТЕД намаляват въглеродните емисии в производството

Одитът за въглероден отпечатък при Матраци ТЕД е факт, и този етап е крачка, която ги изпълва с гордост. В сътрудничество с престижния консултантски екип на Wind of Change и с активната подкрепа на всички отдели, извършват измерване и анализ на въглеродните емисии, които генерират в целия цикъл на производство на техните продукти. Използвайки метода Carbon Balance - инструмент с над 20 години практика в измерването на емисии на парникови газове, проектиран за разглеждане и анализ на въглеродните следи на физически лица, фирми и организации, матраци ТЕД успешно проследяват пътя на всеки материал, използван в производството на матраците си. Този процес включва началната доставка на суровините, производствения процес, последващата логистика през дистрибуторската мрежа, пътя на продуктите към физическите и онлайн магазини с куриерски фирми и накрая, доставката на матраците до вратата на клиентите.

Матраци ТЕД инвестират във фотоволтаична система: пътят към опазване на околната среда

През 2022 година, ТЕД БЕД ЕАД взе внушителна стъпка към постигане на своята мисия за опазване на околната среда, като реши да инвестира във фотоволтаична система с капацитет от 2,6 мегават-часа. Тази мащабна инвестиция има значителен екологичен отпечатък, който е по-внушителен от всякога. След само първите седем месеца от внедряването, тяхната фотоволтаична система намалява емисиите на над 1300 тона CO2. Резултатите за цялата година са още по-впечатляващи - спестили са 2500 тона CO2, и този успех показва тенденция към удвояване на тези цифри в близкото бъдеще. Фотоволтаичната им централа е спестила годишния въглероден отпечатък на 305 човека, допринасяйки за намаляване на общите емисии в страната. Фабрика за матраци ТЕД Пловдив има за цел да стане изцяло зависима от енергия от възобновяеми източници.

Матраци ТЕД - по пътя към зелената бъдеща фабрика

Матраци ТЕД с цел за зелена фабрика

Матраци ТЕД си поставят високи цели и усърдно работят по постигането им. Наблягат на амбицията си да станат най-зелената фабрика в България, като внедряват следните важни стъпки:

  • Създаване на голяма зона за отдих на открито: Вярват, че природата е източник на вдъхновение и релаксация. Затова планират да създадат просторна зелена зона за отдих на открито, където служителите ще могат да се насладят на свеж въздух и зеленина в свободното си време.
  • Обособяване на малка зона за кратка почивка: планират и малки уютни зони, където служителите могат да вземат кратка почивка и да се заредят с енергия.
  • Залесяване на пътя зад фабриката, създавайки по-приятно околно пространство и допринасяйки за подобряване на качеството на въздуха.
  • Озеленяване на офисите в сградата им с цел създаване на здравословна и вдъхновяваща обстановка за техните служители.

По данни на община Пловдив, всеки жител на града разполага със средно 11,2 квадратни метра зелени площи за широко обществено ползване. Целта на матраци ТЕД е да увеличат този стандарт и да предоставят на служителите си значително по-големи зелени пространства. Такива усилия не само допринасят за благополучието на служителите, но и насърчават важната практика за връзка с природата и намаляването на стреса в работната среда.

Матраци ТЕД - преработка на технологични отпадъчни материали за устойчивост

Матраци ТЕД - рециклиране

Матраци ТЕД, съвместно с производител на индустриални машини, разработват иновативна инсталация, която преобразява технологични отпадъчни материали в ценни влакна, готови да бъдат въведени отново в производствения процес. Този уникален подход намира своето приложение особено при най-широко използваните материали в техните продукти - дунапрен, текстил и вата. Благодарение на тази патентована инсталация за рязане и разпухване на меки материали, успешно създават перфектен пълнеж за продуктите си. Резултатите говорят сами за себе си. През последните 7 години, преобразиха и оползотвориха: 1350 тона влакна; 1250 тона пяна; 2000 тона по-малко отпадък.
За да си представите по-добре мащабите на този успех, можем да отбележим, че са спестили отпадъчните материали, които биха могли да запълнят 40 олимпийски басейна. Този устойчив подход не само допринася за намаляване на замърсяването и опазването на ресурсите, но и служи като пример за водещите практики в индустрията на матраците.

Какво още правят матраци ТЕД за опазване на околната среда?

1. Използват рециклируеми и естествени материали: При разработката на продукти си те активно насърчават употребата на рециклируеми и естествени материали. Този подход помага да се намалят емисиите и натоварването върху природните ресурси, като същевременно създава продукти от високо качество.

2. Преработват дървени остатъци: Остатъчният дървен материал от техните производствени процеси се сортира и подлага на преработка. Остатъчните компоненти от дървесината се превръщат в полезни продукти, като екобрикети и други продукти за домакинствата.

3. Инвестиции в енергоефективно оборудване: Фабрика за матраци ТЕД Пловдив инвестират в модерни машини с висока производителност, които се отличават с ниска консумация на електроенергия.

4. Система за разделно събиране на отпадъци: В близост до фабрика за матраци ТЕД Пловдив са инсталирани специализирани контейнери за разделно събиране на отпадъци, които редовно се извозват от специализирани машини.

Матраци ТЕД с безвредни лепила

5. Употреба на безвредни лепила: В производството на матраци ТЕД се използват лепила на водна основа и термостапящи (безацетонови) лепила, които са безвредни за околната среда и за хората. Този избор се състои от стремеж към минимизиране на негативните влияния.

6. Вертикално интегрирана производствена структура: Матраци ТЕД минимизират транспортните емисии, чрез контролиране и оптимизиране на много от производствените материали и процеси на местно ниво. Компресираната опаковка на матраци ТЕД също намалява емисиите при транспортиране с 1/3, като осигурява по-ефективно използване на транспортния капацитет.

Грижата за планетата е задължение, което поемаме всички. В ТЕД БЕД вярват, че икономическият успех и опазването на околната среда могат да съществуват в хармония. Целта им е да създават продукти, които не само задоволяват нуждите на клиентите, но и заемат своето място в кръговата икономика. Чрез устойчиви практики като рециклиране и ефективни производствени процеси се стремят да спомагат за опазване на ресурсите на планетата. Продължават да насърчават устойчивостта и отговорността към околната среда, и призовават всички да се присъединят към техния път към по-зелено и по-устойчиво бъдеще.