Матраци НАНИ - лого

I. ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАЗОПАКОВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Препоръчва се матракът да бъде пренасян, разопакован и поставян на легло поне от двама души. Това важи и за модели навити на руло.

2. Махнете полиетиленовата опаковка без да използвате остри и режещи предмети. Изхвърлете я на сигурно място за да предотвратите всякакви възможни инциденти.
3. След премахване на опаковката в редки случай е възможно усещането на остатъчни слаби безвредни производствени пари, който се разсейват гарантирано до 24 часа. При добра вентилация процеса е по-кратък.
4. Поставянето на Вашия нов двулицев матрак върху качествена и изправна подматрачна рамка (ламелна скара) е задължително условие за правилната му експлоатация. Тя спомага за безпроблемната вентилация на въздуха и предотвратява образуването на мухъл.
5. Ако вашия нов матрак е еднолицев, уверете се че неговата вградена рамка гарантирано контактува в поне 6 равномерно разпределени опорни точки с конструкцията на леглото за размер с ширина до 120 см и в поне 9 (3 от тях по средата) равномерно разпределени опорни точки за матрак с широчина над 120 см.
6. Периодичното обръщане на матрака (както е показано на схемата) удължава неговата дълготрайност и запазва неговите експлоатационни характеристики.

►► Разгледайте всички модели на матраци НАНИ

Матраци НАНИ - обръщане на матрака

7. Дръжките на матрака имат предназначението да Ви улеснят при обръщането му. Те не следва да се използ ват за транспортирането му.

II. ГРИЖА ЗА ВАШИЯТ МАТРАК

  1. Всички модели матраци НАНИ са проектирани и предназначени да удовлетворяват вашите потребности за пълноценна почивка и сън.
  2. Ползвайте матрака както ви е удобно, но само по предназначение. Не го използвайте като трамплин или батут. Това може да повреди конструкцията му и да доведе до прекратяване на гаранцията.
  3. Не се опитвайте да сгъвате матраците с пружини. Това може да повреди пружинния пакет и да доведе до прекратяване на гаранцията.
  4. Веднъж развит (разопакован) матрака не може да се навие на руло при домашни условия. Това може да повреди дамаската и сърцевината и да доведе до прекратяване на гаранцията.
  5. Не използвайте матрака на пода или извън леглото. Това може да доведе до зацапване, образуване на мухъл и до прекратяване на гаранцията.
  6. При нормална експлоатация вашия матрак не би трябвало да се изцапа продължително време. При евентуално замърсяване може да се почисти със сух парцал, мека четка или влажна гъба с минимално количество почистващ препарат предназначен за почистване на тапицирана мебел. Избягвайте силното навлажняване, което може да увреди материята. При модели със сваляеми калъфи се препоръчва пране при ниска температура или химическо чистене. За да се избегне захабяването на дамаската Ви препоръчваме използването на надматрачна стелка и/или шалте, което ще намали износването и механичните увреждания.
  7. Не използвайте 100% синтетични чаршафи и стелки с понижена въздухопропускливост.
  8. Проветрявайте матрака редовно. Това предотвратява възможността влагата от човешкото тяло да взаимодейства неблагоприятно с дамаската на матрака и удължава живота му.
  9. Влаганите материали за тапициране във всички модели матраци НАНИ са от най-високо качество. Въпреки това в процеса на експлоатация те претърпяват някой минимални геометрични изменения. Те са съобразно нормите на EN – БДС. Редовно обръщане и завъртане на матрака отдалечава тези визуални деформации във времето.

III. ТЕСТ ПЕРИОД

Отчитайки голямото разнообразие на модели, и с желание за по-пълно задоволяване на вашите потребности, ние от НАНИ въведохме тест период след закупуване на вашия матрак. Опцията ви предоставя възможност на спокойствие (при домашни условия) да изпробвате достойнствата на закупения матрак. Тест периода важи за част от изделията. Подбрани са модели от различен ценови клас и с различни ергономични характеристики.
Условия за подмяна:

    1. Минималната продължителност на Тест периода е 5 дни, а максималната е 20 дни от датата на закупуване на матрака удостоверена с фактура и/или фискален бон.
    2. Участващите в Тест периода модели може да видите в приложената таблица.
    3. Възможна е само подмяна на модел от по-нисък ценови клас с модел от по-висок ценови клас.
    4. Сумата за доплащане се изчислява като от стойността на подменяното изделие се приспадат по 5% от стойността по документ за всеки ден на ползване. Получената сума се приспада от цената на новото изделие. Вие заплащате разликата.
    5. Вашият ангажимент се свежда до правилното и сигурно опаковане на използвания и не амортизиран матрак и доставката му заедно с фактурата и/или касовия бон и гаранционна карта в магазина – продавач. При не наличност на избрания нов модел, доставката ще се извърши в срок до 20 работни дни.
    6. В тест периода не участват изделия с нестандартни размери
    Тест периода е още един жест, с който ние от НАНИ ви помагаме да изберете най-подходящия за вас, вашата физика и изисквания модел матрак.

IV. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Благодарим ви, че избрахте матраци НАНИ, които са произведени чрез прилагането на високотехнологични решения и материали и при високо качество на изработката. Производството се извършва съгласно изискванията на системата за управление на качеството ISO 9001:2008.
1. Съгласно чл. 115 от Закона за защита на потребителите и Европейска директива 1999/44/СЕ производителят следва да предостави две години гаранция на произведения от него продукт.
2. Производителят на матраци НАНИ предоставя на своите потребители 2 години гаранция на външната част (калъфа) на своите изделия и между 3 и 15 години удължена гаранция за ядрото, като периода за моделите е в съответствие с приложената таблица.
3. Гаранционният срок на матраци НАНИ започва да тече от датата на покупката удостоверена с фактура (експедиционна бележка) и/или касова бележка от продавача.
4. Гаранцията, предоставена от производителя на матраци НАНИ, важи само в случай, че клиентът е спазил стриктно условията, отбелязани в гаранционната карта на продукта и инструкцията за употреба.
5. Гаранцията на матраци НАНИ покрива:
• различие на закупения продукт с отбелязания на индивидуния етикет модел;
• несъответствие на размерите на закупения продукт с отбелязаните на индивидуалния етикет, когато отклонението в ширина, дължина или дебелина надвишава два сантиметра; Според БДС стандарт за еднолицеви матраци технологичния до пуск на рамката е до 20 мм под размера отбелязан на етикета на продукта.
• несъответствие на закупения продукт, проявило се по време на неговата експлоатация в рамките на гаранционния период, изразяващо се в необратима еластична деформация на ядрото (пяната или пружините) на матрака повече от два сантиметра от прекараната права най-външна линия на изделието;
6. Гаранцията на матраци НАНИ не покрива:
• дефекти причинени от отбелязаните в гаранционната карта и инструкцията за употреба начини на неправилното използване на закупения продукт;
• дефекти, появили се в резултат на външно влияние, механични повреди, повишена влажност, опити за поправки и др., причинени от клиента или трети лица, включително, но не само: продължително складиране, почистване на продукта с абразивни препарати, опити за ремонтни дейности, от домашни любимци и др;
• несъответствия, получени в резултат на съхранение или ползване при неестествени условия на замърсяване или влага;
• експлоатационна деформация на външната част – разшити конци на капитонажа или борда, петна по текстила, изместване на борда и др.;
• когато клиентът не е в състояние да представи документи за покупката – фактура (експедиционна бележка) и/или фискален бон – и гаранционната карта на продукта с датата на продажбата и печата на продавача.

Гаранционни условия на матраци НАНИ


7. Всякакви основателни претенции към Паралел ЕООД свързани със скрити производствени дефекти или влошено качество на матраци НАНИ, който не са причинени от обикновената им употреба, се отнасят до мрежата от търговци, като заедно с рекламацията следва да се представят документи за покупка – фактура (стокова разписка) и/или фискален бон – гаранционна карта на продукта и описание – протокол на рекламираното изделие.
8. Производителят на матраци НАНИ гарантира отстраняването на всички скрити производствени дефекти или влошено качество, възникнали по време на гаранционния период. Отстраняването се извършва в дома на клиента, а ако това е невъзможно – в завода на производителя. Разходите за транспорт се поемат от производителя, като отговорността на клиента се свежда до правилно и сигурно опаковане на рекламирания продукт, описание–протокол на рекламираното изделие и доставката му до най-близкия склад (представител) на производителя.
9. При невъзможност за отстраняване дефекта на продукта, на клиента се предлага замяната му с нов.
10. Скритите производствени дефекти, възникнали по време на гаранционния период се отстраняват в срок от един месец считано от датата на предявяване на рекламацията от потребителя.
11. Отстраняването на дефект или замяната на матрак в гаранционния период не води до удължаване на гаранционния срок.
12. Отстраняването на дефект, който не е покрит от гаранцията или замяната на матрак след гаранционния период, е за сметка на клиента.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА МАТРАЦИ НАНИ

13. При нужда се предлага следгаранционен ремонт на всички модели като услугата се заплаща според ценоразписа на производителя.
14. Съгласно чл. 119 от ЗЗП, независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба.

Матраци НАНИ - тест период
С осъществяване на покупката клиентът приема и се съгласява с настоящите гаранционни условия, условията, отбелязани в гаранционната карта на продукта и инструкцията за употреба, които са му предоставени и при покупката.

За изделия на НАНИ, които не са включени в таблицата гаранционния срок е 2 години от датата на закупуване.

Изделията включени в графа ТЕСТ ПЕРИОД могат да бъдат взаимно заменяни при условията посочени в гаранционната карта.