Гаранционни условия

Условия за ползване на гаранцията

Гаранцията е валидна само и единствено срещу представяне на касов бон или друг официален документ, удостоверяващ покупката на продукта от съответната търговска фирма. Гаранцията влиза в сила от датата на закупуване на матрака, която е отбелязана на касовия бон или друг официален документ. Ако вашият матрак бъде поправен или заменен, гаранцията не се подновява или удължава.

Гаранционни условия матраци Блян

Гаранцията се дава при добросъвестно използване на продукта по предназначението му и при спазване на инструкциите за разопаковане, експлоатация и грижа за матрака, така както са описани в настоящата гаранционна карта. В случай, че се налага предаването му за поправка, матракът трябва да е грижливо опакован, добросъвестно съхраняван и в добро санитарно - хигиенично състояние.

В случай, че няма на разположение идентични продукти или материали поради прекратяване на тяхното производство, матраци Блян си запазва правото да използва, по свое усмотрение, друг сходен материал или да замени конкретния модел с най-близкия като характеристики и цена.

Във всички случаи клиентът следва да заплати транспортните разходи, свързани с гаранционното обслужване. Условията на гаранцията важат само за територията на България и са в допълнение на установените от закона права.

►►Разгледайте еднолицеви матраци Блян

Гаранционни елементи

Вдлъбнатини в следствие разположението на човешкото тяло, по-големи от 3 см.

Хлътване или слягане, по-голямо от 3 см, при условие, че матракът е използван с подходяща основа и подматрачна система с минимум 5 опорни точки. В противен случай гаранцията става невалидна.

►►Разгледайте двулицеви матраци Блян

Използване на двулицев матрак

Негаранционни елементи

 • Височина на матрака.
 • Предпочитания по отношение удобство и комфорт.
 • Петна от замърсяване или изгаряне.
 • Вдлъбнатини в следствие разположението на човешкото тяло, по-малко от 3см.
 • Хлътване или слягане на матрака, по-малко от 3см.
 • Текстил на матрака.
 • Аератори на борда (ако има).
 • Естествената промяна в степента на твърдост и време за възстановяване, в резултат на продължителна експлоатация, при материалите полиуретанова пяна и мемори. Това по никакъв начин не се отразява на качеството на матрака.
 • Повреди на матрака в следствие използване с неподходяща база (плътна, недишаща основа или плоча) и подматрачна система, както и недобросъвестно използване, не по предназначение (например скачане върху него, заливане с течности, гладене върху него, третиране с химични почистващи средства и/или избелители).
 • Съхраняване и ползване на матрака във влажни помещения.

Използване според указанията

Инструкция за експлоатация:

Поставете матрака върху суха ламелна подматрачна рамка. Махнете цялата полиелителенова опаковка, за да предотвратите възможни наранявания на деца. Матракът ви може да има мирис на нещо ново, което е съвсем нормално и постепенно ще изчезне като го проветрявате. Оставете матрака да диша около 4 часа, преди да сложите чаршафи и завивки. Това ще позволи на евентуално наличната при опаковане влага да се изпари.

Грижа за матрака

Какво да правите:

 • Препоръчваме използването на ламелна подматрачна рамка, която позволява по-добра вентилация и увеличава комфорта.
 • Задължителното периодично обръщане на матрака на 180 градуса (поне един път месечно) запазва качествените му характеристики за по-дълго време, а смяната на зимна и лятна страна в зависимост от сезона е задължително и осигурява вашето удобство и спокоен сън. Изпълнението на това условие е изискване за валидността на вашата гаранция, а и спомага за удължаването на дългия живот и качества на матрака.
 • Поддържайте матрака чист, като за целта можете да използвате протектор за матрак или шалте, които да не позволяват увреждането на текстила. Наличието на петна от всякакъв вид и размер автоматично анулира гаранцията ви и прави матрака негоден за поправка или замяна.

►►Разгледайте Непромокаем протектор Блян

 

Надматрачни протектори

 • Проветрявайте матрака редовно. Това предотвратява възможността влагата от човешкото тяло да взаимодейства неблагоприятно с дамаската и удължава живота на матрака.
 • Не перете матрака и не използвайте почистващи препарати (на химична основа), или разтворители. Това може да доведе до увреждане на дамаската и вътрешната материя. Не използвайте прахосмукачка. Почиствайте матрака със сух парцал, мека четка или влажна гъба. Използвайте минимално количество сапун. Силното навлажняване може да увреди материята.

Какво да не правите:

 • Не стойте изправени и не скачайте върху матрака, тъй като не е разработен за този вид концентрация на тегло или натиск.
 • Не използвайте почистващи препарати за химическо почистване от какъвто и да е вид. Това може да доведе до увреждания на дамаската и на някои от конструктивните материали.
 • Не използвайте найлонови/полиестерни или други чаршафи и завивки от 100% изкуствена материя. Матракът трябва да може да диша.
 • Не пушете в леглото си и не го оставяйте на открити пламъци.
 • Не използвайте матрака в помещения с влажност над 75%.